ผู้บริหาร FLASH เข้าพบและหารือความร่วมมือ CAMT

28 มกราคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยอาจารย์อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณวัลลภ สิงหราช Education Partnership Expert จากบริษัท แฟลช กรุ๊ป (Flash Group) โดยได้เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชการร่วมกัน และโอกาสนี้ทางบริษัทได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับทางวิทยาลัยฯ เมื่อวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่