ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

11 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Shen Yi, Deputy Dean of the School of Chinese Language and Culture of Yunnan Normal University and Executive Deputy Director of the Chinese Language Promotion Base of Yunnan Normal University (YNNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาเยี่ยมคารวะ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมคารวะดังกล่าว ได้รับการประสานงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีฯ ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566
แกลลอรี่