ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 4/2565

1 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 4/2565
ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล ประธานมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 4/2565 โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธาน และคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM เพื่อปรึกษาหารือและเสนอข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่