วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University

10 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University, Professor Shen Yi ตำแหน่ง รองคณบดี วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีน, รองผู้อำนวยการ ฐานฝึกอบรมครูมหาวิทยาลัยครูยูนนานเพื่อส่งเสริมภาษาจีนนานาชาติ (คุนหมิง) และอดีตผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้เจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต โดยมีการหารือความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กับ มหาวิทยาลัย Yunnan Normal University ในการนำนักศึกษาจาก Yunnan Normal University เข้าร่วมการ Live Streaming ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการช่วยฝึกฝนภาษาไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม (Strengthening Entrepreneurs in LMC for Route Number 1 Innovation Corridor Development) อีกทั้งยังเชิญชวนในการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป


แกลลอรี่