ประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx

17 มกราคม 2562

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

การประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่