หอมกลิ่นล้านนา...ในผ้าฝ้ายทอมือ

8 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

หอมกลิ่นล้านนา...ในผ้าฝ้ายทอมือ

      กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของดอกเก็ดถะหวา ที่ติดตรึงบนผืนผ้าเป็นเวลายาวนาน ทำให้ผ้าคลุมไหล่ ผืนหนึ่งมีความพิเศษมากกว่าผ้าธรรมดาทั่วไป ด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ที่สูดดมแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ ตรงตามสรรพคุณของดอกเก็ดถะหวา ที่มีกลิ่นช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและวิตกกังวลได้ดี

      ผ้าคลุมไหล่ที่ทำจากฝ้ายปั่นมือย้อมสีครั่งและผลมะเกลือผืนนี้ จึงถูกใจกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรื่องการบำบัดสุขภาพด้วยกลิ่นหอม หรือที่เรียกกันว่า Aroma Therapy และตอบโจทย์ของผู้ที่นิยมผลิตภัณฑ์ที่มาจากทุนทางวัฒนธรรม โดยนำเอาผ้าฝ้ายทอมือ ดอกไม้พื้นถิ่นล้านนา และเทคโนโลยีที่คงกลิ่นหอมไว้ได้ยาวนาน มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายกลิ่นดอกไม้ล้านนา ที่หอมหวนชวนให้สรรหามาครอบครอง

      ผ้าฝ้ายกลิ่นดอกไม้ล้านนานี้ เป็นผลิตภัณฑ์จาก “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งมีกลิ่นหอมจากดอกไม้ล้านนาโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน” ซึ่งอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของ “ล้านนาสร้างสรรค์” หรือ Creative Lanna โดยการนำองค์ความรู้ด้านล้านนาคดีศึกษา ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาปรับใช้ เพื่อตอบโจทย์ของสังคมในปัจจุบัน เช่น การนำภูมิปัญญาและคลังความรู้ล้านนามาต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/miXvY
.
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG8 #CMUSDG9 #CMUSDG11 #CMUSDG17

แกลลอรี่