วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยฉือจี้ ประเทศไต้หวัน

6 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ในการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เพื่อศึกษาหลักสูตรทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
การจัดการเรียนรู้ และความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยฉือจี้ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมดจำนวน 32 ราย
แกลลอรี่