วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Moon Festival หรือวันไหว้พระจันทร์ เทศกาลสำคัญจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่

14 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Moon Festival หรือวันไหว้พระจันทร์ เทศกาลสำคัญจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่
ด้วย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยลัยนานาชาตินวัตกรรดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม Moon Festival วันไหว้พระจันทร์ของประเทศจีนซึ่งเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวซึ่งตรงกับคืนวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมและเทศกาลที่สำคัญของชาวจีนและมีทักษะและการสื่อสารทางวัฒนธรรมในการเข้าสู่สังคมพลเมืองโลกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 57 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 5 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน คณะเศรษศาสตร์ 3 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 คน คณะมนุษยศาสตร์ 4 คน คณะแพทยศาสตร์ 1 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 11 คน คณะรัฐศาสตร์ฯ 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ 5 คน คณะสังคมศาสตร์ 8 คน คณะสัตวแพทย์ 2 คน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 4 คน และนักศึกษาจากโครงการ USAC 2 คน แบ่งตามสัญชาติได้แก่ ชาวไทย 10 คน ชาวเมียนมาร์ 30 คน ชาวลาว 2 คน ชาวอเมริกา 2 คน ชาวอินโดนีเซีย 1 คน ชาวเนปาล 3 คนและชาวจีน 8 คน ในวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่