พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

10 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมอบรมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO 30401: 2018) จัดโดย.KIND BY CAMT หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากดร.ณัฐธเนศ ด้ายดำ จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปทุมธานี โรงแรม Novotel Bangkok Future Park Rangsit
แกลลอรี่