ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

4 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html

แกลลอรี่