ถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564

3 สิงหาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เป็นตัวแทนร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564 ครบรอบ 27 ปี  ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) จังหวัดเชียงใหม่ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทางคณะฯ จึงได้งดเว้นการจัดกิจกรรมร่วมกัน  
แกลลอรี่