คณบดีสื่อสารฯ เข้าร่วมประชุม The Second China-ASEAN International Symposium on Media and Journalism Communication Education 2023 ณ มณฑลหนานหนิง ประเทศจีน

16 ตุลาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

รองศาตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล?คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ได้เข้าร่วมการประชุม The Second China-ASEAN International Symposium on Media and Journalism Communication Education 2023 ณ มณฑลหนานหนิง ประเทศจีน จัดโดย School of Journalism and Communication, Guangxi University ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2566 ณ Guangxi University

การประชุม The Second China-ASEAN International Symposium on Media and Journalism Communication Education 2023 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองครบรอบ 95 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัย Guangxi University และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนในด้านวารสารศาสตร์และการสื่อสาร และร่วมกันสำรวจทิศทางการพัฒนาของการศึกษาด้านวารสารศาสตร์และการสื่อสารและการวิจัยในยุคการสื่อสารอัจฉริยะ

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “China-ASEAN Journalism and Communication Education and the Construction of a Community of Shared Future in the Era of Intelligent Communication” มีคณบดีหรือผู้แทนจากสถาบันการศึกษาด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและจากมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลยเซีย ไทย สิงค์โปร เวียดนาม ลาว และกัมพูชา เป็นต้น เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม

ในงาน Mr.Wang Shiyong, Dean of School of Journalism and Communication, Guangxi University และ Mr.Chen Gang, Dean of School of Journalism and Communication, South China University of Technology ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงานประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “The Practice of Lanna: Soft Power in Promoting Thailand's International Image Through Film” ในช่วงบ่ายของวันที่ 14 ตุลาคม 2566 และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ ASEAN Media and China-ASEAN Regional Communication Research, ASEAN Country Communication Research, ASEAN-themed Communication Research และ International Communication and Journalism Education ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่