ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 2)

9 มีนาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 2)

ตั้งแต่วันนี้ - 28 มีนาคม 2566 

อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://cmu.to/2uPXF

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

งานบริหารทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาตาร 7

โทร. 053-944-412