พร้อมกันหรือยังกับ TCAS ปี 66 !! พฤศจิกายนนี้ ทะยานออกไปท่องโลกเสมือนจริง กับนักวิทย์ตัวจริงที่วิทยา มช.

28 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

พร้อมกันหรือยังกับ TCAS ปี 66 !!
พฤศจิกายนนี้ ทะยานออกไปท่องโลกเสมือนจริง
กับนักวิทย์ตัวจริง ที่วิทยา มช.
Science CMU, We are Real Scientists
#SCICMU #VRREALSCIENTISTS
.
อยากเป็นนักวิทย์ตัวจริงเรียนวิทยา มช.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://tcas.science.cmu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
.
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier
#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช
#AdmissionCMU
#AdmissionCMU66
#TCASCMU
#TCAS #Dek65 #Dek66
#จะสู้จนกว่าจะสอบติด #gatpat #วิชาสามัญ

แกลลอรี่