วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับทีมต่างๆที่ได้รับรางวัลในโครงการ ค่ายนักพัฒนาเกมรุ่นจิ๋ว “Young GAME DEV” CAMT ครั้งที่ 2

16 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

กิจกรรม ค่ายนักพัฒนาเกมรุ่นจิ๋ว “Young GAME DEV” CAMT ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม 30 ทีมจำนวนกว่า 100 คน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรมเกมไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกมเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Unity ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้มีการสนับสนุนและพัฒนาแรงงานเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมเกมมาโดยตลอด โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาดิจิทัลเกมเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมเกมในอนาคตโดยทางวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับทีมต่างๆที่ได้รับรางวัลในโครงการ Young Game Dev CAMT 2020 ในวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ
ทีม "UwU" จากโรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางสาว พรชนก จรัสไกรสร
นางสาว ชฎาพร สันทิศ
นางสาว อมลลดา หมื่นรังษี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ทีม "หล่อเท้" จากโรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางสาว ฐิติกานต์ พุทธินันท์
นางสาว กัญชรส ชำนิวิกัยพงศ์
นาย ธนภัทร สุธรรมปัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ทีม "RCN-GC" จากโรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นาย ชาญธิษณ์ พัวศิริ
นาย รวิภาส ทิพย์รัตน์
นาย ภูวเมศฐ์ อุดมวริยาวัฒน์

รางวัล Cosplay Contest
ทีม "อาหะ อาหะ" จากโรงเรียน วารีเชียงใหม่
นางสาว รมิดา การขยัน

กิจกรรมแชร์ภาพความประทับใจ
ทีม "Oar-Rorhhh" จากโรงเรียน ตะพานหิน
นาย ธัชพล แย้มทอง
นาย ธนพงษ์ แย้มกมล
นาย ศุภณัฐ นิยมญาติ

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่