รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเยาวชน ร่วมโครงการ The e-ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) Thailand 2022 ครั้งที่ 10

1 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University: CMU) และ มหาวิทยาลัยเคบังซาอันมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia – The National University of Malaysia (UKM) ได้ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพหลัก จัดโครงการ The e-ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) Thailand 2022 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีสัญชาติใน 10 ประเทศอาเซียน อายุระหว่าง 18 – 30 ปี

  • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างดี

  • มีประสบการณ์ ในการเป็นอาสาสมัคร และ มีความเป็นผู้นำ

  • มีความรักและกระตือรือร้น ในการทำงานเสริมพลังชุมชน ที่ต้องการความช่วยเหลือ ด้วยแนวคิดและแนวทาง การพัฒนาชุมชนและขจัดความยากจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในประเทศบ้านเกิดของท่าน


ขอเชิญชวน นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่

Link:  https://form.typeform.com/to/FhTppg6M    หรือ     http://www.ayvpukm.com.my/

(โปรด click ที่ 'Application Form' --> 'Apply as a Volunteer')

แกลลอรี่