วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

15 พฤษภาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) เลขที่ตำแหน่ง E390001 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท   ข้อมูลโดย : http://www.icdi.cmu.ac.th/Pages/News.aspx?newsId=4188
แกลลอรี่