ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 57 ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ บริเวณไร่ ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=63