งานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.

25 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำดับที่ 27 พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่วาระ 2 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) และ ในโอกาสนี้ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงขอบคุณแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ที่ครบวาระการบริหารงาน (พ.ศ.2560 - 2562) โดยมี รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา อาจารย์อาวุโสคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติภายในงานและกล่าวแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1147288
แกลลอรี่