งานประชุมวิชาการนานาชาติ การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล: เชื่อมประสาน เรียนรู้ และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

17 ตุลาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

“งานประชุมวิชาการนานาชาติ การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล: เชื่อมประสาน เรียนรู้ และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน” International Society to Impove the Use of Medicines 2023  ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2566  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติในการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Rationale Use of Medicine (RUM) โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติภาคประชาสังคมและผู้ออกนโยบายด้านยา จาก 27 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนในการประชุม

จัดโดย สมาคม International Society to Improve the Use of Medicines (ISIUM) และหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลเพิ่มเติม - Scan QR code หรือ Link : https://isium.org/events/isium-conference-chiang-mai-2023/

และข้อมูลความรู้จากสมาคม ที่ https://isium.org/

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/100057113124181/posts/pfbid033RTid92SXyLhv87DSPK3w9y7LT3QZrJjYy3rfcJ2MZWNSiSNnJFBsz7dknYody6Bl/?mibextid=WiMSqg
แกลลอรี่