14 มิถุนายน 2566 วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)

14 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์


“วันผู้บริจาคโลหิตโลก” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2547 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี รวมทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาวออสเตรีย-อเมริกัน ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก
โดยในปีนี้มีคำขวัญว่า “Give blood, give plasma, share life, share often – ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ” เพื่อสร้างความตระหนักถึงการบริจาคโลหิต ให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัยสำหรับรักษาผู้ป่วยและเป็นการบริจาคอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลมหาราชฯ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ด้วยโรคหัวใจ โรคตับ โรคมะเร็งชนิดต่างๆ อุบัติเหตุชนิดรุนแรงและโรคเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่แตกเฉียบพลัน หรือการปลูกถ่ายอวัยวะที่สำคัญเช่น ตับ ไต การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ผ่าตัดสมอง และผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ที่ต้องรับโลหิตเป็นประจำทุกเดือน จึงทำให้มีปริมาณการใช้เลือดในแต่ละวันมากกว่า 120 ยูนิต แต่มีผู้มาบริจาคโลหิตในแต่ละวันเฉลี่ยเพียง 60 ราย จึงเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างต่อเนื่องและเกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยเฉพาะหมู่เลือดโอ เพราะเป็นประชากรส่วนใหญ่ซึ่งผู้ป่วยบางรายจะใช้เลือดจำนวนหลายยูนิตในการรักษา ด้วยเหตุดังกล่าว งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลมาบริจาคโลหิตที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ เวลา 8.30-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-5393-5624

- สามารถจอดรถได้ที่ ด้านข้างอาคารศรีพัฒน์


บริจาคโลหิต ดีอย่างไร?
-ในด้านของผู้ให้ จะได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ,ได้ทราบหมู่เลือดของตนเอง ,ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ,ผิวพรรณสดใสขึ้น ,กล้ามเนื้อแขน ขา แข็งแรง ,ได้ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี,ซี ,ร่างกายกระตุ้นไขกระดูก สร้างเม็ดเลือดแดง และสุขภาพดีขึ้น
-ในด้านของผู้รับ จะได้รับการรักษาผู้ป่วย ทั้งในด้านของ ผู้ป่วยผ่าตัด ,ผู้ป่วยคลอดบุตรผิดปกติ ,ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ,ผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับโลหิต และทำให้มีโอกาสในการรอดชีวิต และ กลับมาเป็นผู้ให้ซ้ำ
ขอบคุณข้อมูลจาก : ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


เรียบเรียง : นางสาวธัญญลักษณ์ สดสวย
#วันผู้บริจาคโลหิตโลก #บริจาคโลหิต #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่