มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แก่นักศึกษาสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม

16 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่วงใยสุขภาพมอบหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส COVID-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL จำนวน 20,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์จำนวน 20 ขวด และ แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 300 ลิตร จำนวน 36 แกลลอน เพื่อใช้ในกิจกรรมรับขวัญลูกช้างเชือกใหม่ และกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบฯ ซึ่งมีตัวแทนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ2563  
แกลลอรี่