พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563
แกลลอรี่