ผู้บริหาร CMUBS ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่แก่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช.

26 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าพบ ผศ.ดร. ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และกระชับสัมพันธ์ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษา

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่