นศ.สำนักข่าวอ่างแก้ว คว้า 4 รางวัล การประกวดรางวัลพิราบน้อยฯ TJA

4 มีนาคม 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     นักศึกษาสำนักข่าวอ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 4 รางวัลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561 และรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter ของสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยมีอาจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ณ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association: TJA)

     4 รางวัลที่นักศึกษาสำนักข่าวอ่างแก้วได้รับมีดังนี้

     1. รางวัลชมเชย รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 12 ฉบับ จาก 11 สถาบัน ได้รับเงินรางวัลจำนวน 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

     2. รางวัลชมเชย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว เรื่องมังกรกินกล้วย จากสวนกล้วยหอมลุ่มน้ำโขงตอนล่างสู้ผู้บริโภคจีน เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสรี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 20 ชิ้น จาก 9 สถาบัน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

     3. รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลข่าวยอดเยี่ยม เรื่อง ข่าวมช. เตรียมแผนรับมือน้ำขาดแคลน เหตุใช้น้ำเฉลี่ยปีละล้านสอง ลบ.ม. โดยนางสาวสุชาวดี อภิสัมภินวงค์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

     4. รางวัลข่าวเข้ารอบ เรื่อง ข่าวสุดรัตน์เปิดวงเสวนากับผู้นำนักศึกษา มช. ฝ่ายนศ.วอน คสช. แข่งขันด้วยความเป็นธรรม โดยนายนราธร เนตรากูล

     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และการสื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


แกลลอรี่