ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ศักดิ์ชัย ร่วมรังษี

10 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ อาจารย์ศักดิ์ชัย ร่วมรังษี สามี ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลา 3 วัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
แกลลอรี่