งานอบรม ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) โดย สยามชำนาญกิจ

12 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

กลับมาอีกครั้งกับงานอบรม โดย สยามชำนาญกิจ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  Artisan Brain Academy ร่วมกับ บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด และ CAMT College of Arts, Media and Technology วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ร่วมกันจัดอบรมในหลักสูตรดังนี้
หัวข้อที่ 2 “API Automation Testing” | 3-4 ตุลาคม 2563
หัวข้อที่ 3 “Test-Driven Development with Java” | 17-18 ตุลาคม 2563
ที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าสมัคร
หลักสูตรที่ 2
Early bird ราคา 2,749 บาท/1 หลักสูตร (ภายใน 17 กันยายน)
Regular ราคา 2,999 บาท/1 หลักสูตร (จากปกติ 4,999)
*หมดเขตรับสมัคร 29 กันยายน 63


หลักสูตรที่ 3
Early bird ราคา 2,749 บาท/1 หลักสูตร (ภายใน 1 ตุลาคม)
Regular ราคา 2,999 บาท/1 หลักสูตร (จากปกติ 4,999)
*หมดเขตรับสมัคร 12 ตุลาคม 63


โปรโมชั่น
1. ซื้อ 1 แถม 1 หลักสูตร ราคา 4,999 บาท /2 หลักสูตร
2. ศิษย์เก่า CAMT หรือ ผู้เคยอบรมหลักสูตรที่ 1 (Software Testing Design and Techniques) ราคา 2,849 บาท /1 หลักสูตร
สมัคร >> https://cmu.to/FPqF6
สำหรับชำระเงิน >> https://cmu.to/tm2c7
|ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ >> m.me/Creditbank.Camt ขอบคุณค่ะ

โครงการนี้จัดอบรมเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ การทดสอบซอฟต์แวร์ในระดับหน่วย และระดับเอพีไอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น และการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ ทั้งในระดับของหน่วยย่อย และในระดับของเอพีไอ เพื่อสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพได้
รายละเอียดหลักสูตร
“API Automation Testing”
- ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ API ในรูปแบบต่างๆ เช่น Web Services และ REST API
- เรียนรู้การทดสอบ API ในรูปแบบต่าง ๆ
- การพัฒนาชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติสำหรับ API
- เรียนรู้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ
- ทำการออกแบบชุดการทดสอบ API


“Test-Driven Development with Java”
- ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้การออกแบบ Function ด้วยกรณีการทดสอบระดับ Unit Testing
- แนวปฏิบัติ Test-Driven Development
- การจำลองการทดสอบด้วยแนวปฏิบัติ Test Double


#camtcmu #AstisanBrainAcademy #บริษัทสยามชำนาญกิจจำกัด #วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่