ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มช. จัดอบรมเสริมบุคลิกภาพ “เทคนิคการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษ” แก่นักศึกษา CMUBS

28 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมนักศึกษาภายในคณะฯ เสริมบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี เตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานในโลกธุรกิจ โดยเชิญคุณชูวงศ์ ชีพธรรม (คุณท็อป) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสื้อผ้าและศิลปะการแต่งหน้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้อง1332 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมสาธิตเทคนิควิธีการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อเสริมความมั่นใจ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 สนใจลงทะเบียนร่วมรับฟังจำนวนมากถึง 130 คน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่