ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Macau Development Foundation (UMDF)

15 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Rob Law, Chair Professor จาก University of Macau Development Foundation (UMDF) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Tourism ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ Nara Thai Cuisine Chiang Mai เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
แกลลอรี่