ลงทะเบียน เพิ่ม และเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

23 มิถุนายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลงทะเบียน เพิ่ม และเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) วันที่ 26 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. - 29 มิ.ย. 2566 เวลา 23.59 น. ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/department_add/manual.html
แกลลอรี่