พิธีให้โอวาทคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "The Happiness Games"

19 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 "The Happiness Games" ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่