วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ (Thai New Year Festival) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

11 เมษายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ (Thai New Year Festival) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ (Thai New Year Festival) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้ร่วมกันตัดตุงล้านนาและประดับไม้ค้ำโพธิ์พร้อมกับถวายภัตตาหารเพลและรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสปีใหม่ไทยปีนี้
กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
แกลลอรี่