CMUBS จัดติวเข้มนักศึกษา ก่อนสอบปลายภาค

21 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 งานบริการการศึกษา CMUBS จัดติวเข้มภาษาอังกฤษแก่น้อง ๆ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวนมากกว่า 200 คน เตรียมความพร้อมวิชาภาษาอังกฤษก่อนเข้าสู่สนามสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยเชิญติวเตอร์ คุณคเณศ ศรีสอาด จาก Is Am Are Academy เก็งข้อสอบแก่น้อง ๆ นักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่