รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

28 เมษายน 2563

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,220 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-944009 -12 ต่อ 110
แกลลอรี่