รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันมิตร ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี พ.ศ. 2562 นักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

29 มกราคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันมิตร ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี พ.ศ. 2562 นักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่