Sustain ME Talk “เรื่องความยั่งยืน” ง่าย ใกล้ตัว ทำได้จริง

16 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยแอร์เอเชียอะคาเดมี่ จัดกิจกรรม “เรื่องความยั่งยืน”ง่าย ใกล้ตัว ทำได้จริง ในเวที “SustainMETalk” เวทีความยั่งยืนแบบเข้าใจง่าย เริ่มจากตัวเอง ส่งพลังต่อพลังขับเคลื่อนองค์กร และดูแลโลกจากจากการลงมือทำจริง อย่างรับผิดชอบ เปิดใจเรียนรู้ “เรื่องความยั่งยืน” แบบใกล้ตัวและเข้าใจง่ายกว่าที่เคย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมทำความเข้าใจ “ความยั่งยืน” ในมิติใหม่ ที่มีมากกว่าสิ่งแวดล้อม รับรู้ถึงวิธีการร่วมแก้ปัญหาในโลกรวน สังคมป่วย เราจะกลับมาเริ่มที่ตัวเองได้อย่างไร ขยับไปที่องค์กรอย่างไร และไอเดียนำ ESG มาแก้ปัญหาโลกรวน สังคมเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่ความยั่งยืนจาก speakers หลากวงการ ตามแนวทางที่สำคัญในการแก้ปัญหาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และปัญหาที่สังคมโลกกกำลังเผชิญ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustaina-ble Development Goals) ของสหประชาชาติ

ภายในงานพบกับแนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจากผู้ขับเคลื่อน ESG จากมุมมองใหม่ๆ ใกล้ตัวที่คุณอาจคิดไม่ถึง อาทิ

ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากงาน Creative Talk Conference สู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนและยังประโยชน์
HR Next Gen องค์กรจะยั่งยืน พนักงานต้องมั่นคง
Caliber แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่พรีเมียมที่สุด เชื่อว่าความรู้คือสิ่งที่จะดำรงอยู่ตลอดไป และเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด ที่จะทำให้มนุษย์ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
Toffy Bradshaw เมื่อความยั่งยืนเริ่มที่ “เป้าหมาย” และพัฒนาต่อให้ธุรกิจนั้นดีขึ้นและมีคุณค่า
DeFire สตาร์ตอัพเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่พลิกการเผาป่า ให้กลายเป็นมูลค่าของคาร์บอนเครดิต
คนทำงานสายงานด้านความยั่งยืนกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด “สวย หล่อ เลือกได้” ไม่จำเป็นต้องตรงสาย เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องของความเชื่อ
และอีกหลากหลายพลัง ยกทัพมาเจอกัน
โดยกิจกรรมรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 ชั้น 1 และรูปแบบ Online ผ่าน Facebook Live เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่