งานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด วาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.

26 กุมภาพันธ์ 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด วาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่าทุกหลักสูตรของคณะฯ ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “เพชรดี ศรีพยาบาล มช.” จำนวน 60 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและคุณงามความดีให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในโอกาสนี้ นายสมยศ วงศ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ในการสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าดังกล่าว นอกจากนี้ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ มอบเงินร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
แกลลอรี่