การสัมมนาหัวข้อ หลักการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรม

3 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ หลักการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อำนวยการภารกิจติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่