พิธีเปิดนิทรรศการ “Printmaking Workshop and Art Exchange 2023”

8 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “Printmaking Workshop and Art Exchange 2023” ซึ่งเป็นผลงานของ Dr. Victor Manuel Hernandez Castillo : Titular Professor of the Faculty of Arts and Design of National Autonomous University of Mexico (UNAM) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่