นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ได้เข้าร่วมประเพณี “รับน้องขึ้นดอย”

19 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ได้เข้าร่วมประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ “รับน้องขึ้นดอย” ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสโมสรนักศึกษาเพื่อนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นประเพณีที่ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในส่วนของขบวนของสำนักวิชาฯ ได้เริ่มเดินจากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ และร่วมกันสักการะพระธาตุเพื่อความเป็นศิริมงคล
แกลลอรี่