ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ ร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม

11 พฤษภาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพยาบาลอาสาเชียงใหม่และทั่วประเทศ ร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม เริ่มต้นในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งเป้าครบล้านเต้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565
.
12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดเป็นวันพยาบาลสากล เพื่อรำลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป ผู้บุกเบิกและวางรากฐานวิชาชีพการพยาบาลแผนใหม่ โดยในปีนี้คำขวัญวันพยาบาลสากล ได้แก่ Nurses: A Voice to Lead - Invest in Nursing and respect rights to secure global health “พลังพยาบาลเพื่อสิทธิและความมั่นคงของสุขภาพประชาคมโลก”
.
วันพยาบาลสากล ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล งานที่ต้องเสียสละ และ ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจ จึงสมควรที่จะได้รับการยกย่องในหน้าที่และวิชาชีพอันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อมวลมนุษยชาติ
แกลลอรี่