คณบดีกล่าวยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม 2565

5 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ คณบดีกล่าวยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ที่พร้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 

แกลลอรี่