คณะพยาบาลศาสตร์ มช. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

12 มกราคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 36 เครื่องให้แก่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมี นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และคณะ รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการอบรมของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และสถานเลี้ยงเด็กโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

แกลลอรี่