ต้อนรับผู้บริหารจาก CPPCC Shanghai Committee China

20 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Li Yiping, Vice Chairman of The Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) Shanghai Committee, China และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดจนปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเซี่ยงไฮ้กับจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่