CMUBS เยือนไทยเบฟฯ พร้อมศึกษาดูงานทั่วกรุงฯ เตรียมหาแนวทางความร่วมมือ

9 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีฯ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าพบ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ ประชุมหาแนวทางความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่