เปิดตัว! REG Clinic บริการให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนการศึกษา มช.

18 พฤศจิกายน 2563

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดตัว REG Clinic บริการให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องรับรองส่วนตัว เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา

REG Clinic ให้บริการขอรับคำปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขการพ้นสถานภาพนักศึกษา การตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา และการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวนวิชา โดยทำการจองขอรับคำปรึกษาล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.cmu.ac.th หรือระบบงานทะเบียนการศึกษา
แกลลอรี่