มือมีแผลแค่สัมผัสหมูดิบ ถึงตาย ไม่ใช่แค่หูดับ

29 มิถุนายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

เชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (STREPTOCOCCUS SUIS) อยู่ในทางเดินหายใจ และอยู่ในเลือดของหมูที่ป่วย และติดต่อจากหมูสู่คน การติดเชื้อไม่ได้เกิดจากระบบการหายใจ แต่เป็นการติดเชื้อผ่านบาดแผลตามร่างกาย หรือเข้าทางเยื่อบุตา หรือผู้ที่รับประทานเนื้อหมูดิบ

ติดต่อได้โดย
1 .เกิดจากการบริโภคเนื้อหมู เครื่องใน และเลือดหมูที่ดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ
2. เกิดจากการสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ รวมทั้งเนื้อหมู เครื่องในหมู และเลือดของหมูที่เป็นโรค โดยติดต่อสู่คนทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกายหรือทางเยื่อบุตา หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของหมู เช่น น้ำมูก น้ำลาย

อาการของผู้ที่ติดเชื้อ

อาการทั่วไป
-ไข้สูง
-อุจจาระร่วง
-เวียนศีรษะ
-หอบเหนื่อย
-หนาวสั่น

??อาการเฉพาะ
- เยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีไข้ ปวดศีรษะมาก คอแข็ง
- หากเชื้อเข้าปลายระบบประสาทหู จะทำให้การได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลัน จนถึงขั้นหูหนวกทั้งสองข้าง
-บางรายติดเชื้อในเลือดอย่างรุนแรง
-ผู้ป่วยที่รอดชีวิตบางรายยังคงมีความพิการหลงเหลืออยู่ เช่น หูหนวกทั้ง 2 ข้าง และเป็นอัมพาตครึ่งซีก

การป้องกัน
1.หลีกเลี่ยงการบริโภคหมูดิบ ปรุงให้สุกจนเนื้อไม่มีสีแดง ไม่ทานสุกๆ ดิบๆ
2. หากมีบาดแผล รอยขีดข่วน ต้องปิดแผลให้มิดชิด สวมถุงมือ ก่อนสัมผัสเนื้อหมูดิบทุกครั้ง และเมื่อสัมผัสแล้วให้ล้างมือให้สะอาดทันที

ข้อแนะนำ
-ควรเลือกซื้อเนื้อหมู จากตลาดสด หรือ ห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน
-ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ
- ไม่บริโภคเนื้อหมูดิบโดยเด็ดขาด
- ไม่บริโภคเนื้อหมูที่ป่วย หรือหมูตายจากโรค
-สำหรับผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ แม่ค้าหมูสด ควรสวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือ รวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง

** หากมีอาการป่วยหลังสัมผัสหมู หรือหลังทานอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ให้รีบพบแพทย์ทันที จะช่วยลดอัตราการหูหนวกและเสียชีวิตได้

ข้อมูลโดย ผศ.พญ.ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#สื่อสารองค์กรMedCMU #STREPTOCOCCUS SUIS
แกลลอรี่