พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบรางวัลการประกวด IDEA Startup

11 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบรางวัลการประกวด IDEA Startup สำหรับนักศึกษาพิการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป สนับสนุนส่งเสริมความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ. มช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่