มช. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

1 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ
เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ สามเณร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
เวลา 06.45 น.
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • ไหว้พระรับศีล
  • กล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาต
  • ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา
  • พิธีตักบาตร
เวลา 07.45 น. เสร็จพิธี
ทั้งนี้ ภายในงานจะมีพระภิกษุจำนวน 40 รูป
แกลลอรี่