รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง

4 ธันวาคม 2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,790 บาท จำนวน 1 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://buildings.oop.cmu.ac.th/